עוקץ-עקרב מדברי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Heliotropium arbainense