סתוונית החרמון חרמון, אוקטובר תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Colchicum antilibanoticum