סתוונית החרמון עמק מאן חרמון, 6-11-2014 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Colchicum antilibanoticum