נפית איטלקית תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Nepeta italica