נפית איטלקית תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Nepeta italica