שמשון הדור תמונה הבאה  © Photo: Gadi Shaanan  
 
Helianthemum vesicarium