שמשון הדור שמורת פורה, 3-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Helianthemum vesicarium