סומקן ענקי תמונה קודמת  © Photo: Zvika Avni  
 
Onosma gigantea