סחלב הגליל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Orchis galilaea