סחלב הגליל תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Orchis galilaea