זוטה לבנה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Micromeria fruticosa