זוטה לבנה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Micromeria fruticosa