שלהבית דביקה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Phlomis viscosa