שלהבית דביקה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Phlomis viscosa