אלקנה סמורה תמונה קודמת  © Photo: Avner Cohen  
 
Alkanna strigosa