אלקנה סמורה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avner Cohen  
 
Alkanna strigosa