קערורית שיחנית תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Scutellaria tomentosa