קערורית שיחנית תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Scutellaria tomentosa