חסת המצפן מושב גמזו, אוגוסט תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avraham Plotnitzky  
 
Lactuca serriola