חסת המצפן , 6-7-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Lactuca serriola