אמיתה גדולה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Ammi  majus