אמיתה גדולה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ammi  majus