נפית מגובבת תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Nepeta glomerata