נפית מגובבת תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Nepeta glomerata