כרפס ריחני תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Apium graveolens