כרפס ריחני תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Apium graveolens