חבלבל צמיר תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Convolvulus lanatus