חבלבל צמיר תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Convolvulus lanatus