עדעד מאובק תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Limonium pruinosum