עדעד מאובק תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Limonium pruinosum