צפורן חד-שנתי תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Dianthus tripunctatus