צפורן חד-שנתי ליד מעיליה , 5-2015 תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Dianthus tripunctatus