חסרף מזרחי חרמון, יוני תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Anarrhinum forskahlii