חסרף מזרחי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Anarrhinum forskahlii