חבלבל זיתני , הר הנגב תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Convolvulus oleifolius