חבלבל זיתני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Convolvulus oleifolius