שושנתית הלבנון , מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Rosularia libanotica