שושנתית הלבנון חרמון, יוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Rosularia libanotica