מרוות ירושלים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avner Avraham  
 
Salvia hierosolymitana