מרוות ירושלים תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Salvia hierosolymitana