טופח השלוחות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Bar Shemesh  
 
Lathyrus ciliolatus