טופח השלוחות תמונה הבאה  © Photo: Bar Shemesh  
 
Lathyrus ciliolatus