טופח הסלעים תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lathyrus saxatilis