טופח הסלעים תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lathyrus saxatilis