טופח אדום , 3-2022 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lathyrus pseudocicera