טופח אדום תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Lathyrus pseudocicera