לחך שסוע ממשית, 11-2020 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Plantago coronopus