לחך שסוע , 3-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Plantago coronopus