רימון מצוי בוסתני גימזו, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Punica granatum