רימון מצוי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Punica granatum